ข้อมูลทั่วไป

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”

จังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัว เมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระ เจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้น เรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

จังหวัดราชบุรี ในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขาและธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คนจากทุกมุมโลก

จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและอำเภอบ้านคา

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้              ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและนครปฐม
ทิศตะวันตก    ติดต่อประเทศพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ททท.สำนักงานเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โทร. 032-471005-6

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวราชบุรี 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.032-381401

สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร. 032-327659-60, 032-337890

เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 032-337075, 032-337076, โทร. 032-337688, 032-337134

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โทร. 032-321826-8

โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี โทร. 032-327999

โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร. 032-364496-8

สถานีตำรวจภูธร โทร. 032-315494-6, 032-337212

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง โทร. 032-395111

สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา โทร. 032-228573

ที่ทำการไปรษณีย์ โทร. 032-337385, 032-337168

สถานีเดินรถประจำทางปรับอากาศ โทร. 032-322776, 032-325152

บริษัท ราชบุรี กลุ่ม 76 จำกัด โทร. 032-338439, 032-338276

สถานีรถไฟราชบุรี โทร. 032-337002

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s